wybieramprojekt.pl Gotowe projekty domów | wybieramprojekt.pl

wybieramprojekt.pl
Title: Gotowe projekty domów | wybieramprojekt.pl
Keywords: projekt domu, projekty domów, projekty domow, projekty domów jednorodzinnych
Description: Gotowe projekty domów, gara?y i budynków us?ugowych. Najlepsze projekty domów zebrane w katalogu. Profesjonalna pomoc w doborze projektu, przez formalno?ci, do pozwolenia na budow?, po wsparcie budowy.
wybieramprojekt.pl is ranked 652360 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $156,097. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. wybieramprojekt.pl has 43% seo score.

wybieramprojekt.pl Information

Website / Domain: wybieramprojekt.pl
Website IP Address: 5.133.13.2
Domain DNS Server: ns2.nazwa.pl,ns3.nazwa.pl,ns1.nazwa.pl

wybieramprojekt.pl Rank

Alexa Rank: 652360
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

wybieramprojekt.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $156,097
Daily Revenue: $427
Monthly Revenue $12,829
Yearly Revenue: $156,097
Daily Unique Visitors 39,345
Monthly Unique Visitors: 1,180,350
Yearly Unique Visitors: 14,360,925

wybieramprojekt.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-cache
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Wed, 03 Aug 2016 02:27:29 GMT
Server nginx/1.4.6 (Ubuntu)

wybieramprojekt.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
projekt domu 6 0.52%
projekty domów 25 2.57%
projekty domow 0 0.00%
projekty domów jednorodzinnych 2 0.43%

wybieramprojekt.pl Traffic Sources Chart

wybieramprojekt.pl Similar Website

Domain Site Title

wybieramprojekt.pl Alexa Rank History Chart

wybieramprojekt.pl aleax

wybieramprojekt.pl Html To Plain Text

Gotowe projekty domów | wybieramprojekt.pl kontakt@wybieramprojekt.pl tel.: 71 712 72 22 pn.-nd.: 09:00 - 20:00 szukaj zaloguj Menu Projekty domów Projekty domów jednorodzinnych Projekty domów dwurodzinnych Projekty domów w zabudowie bli?niaczej Projekty domów szeregowych Projekty domów wielorodzinnych Projekty domów letniskowych Projekty dodatkowe Projekty gara?y Projekty altanek Projekty budynków gospodarczych Projekty us?ugowe i przemys?owe Projekty pensjonatów Projekty budynków us?ugowych Projekty budynków rolniczych Oferta Gratisy do zamówienia Dom inteligentny z rabatem 10% Adaptacja do dzia?ki za 1200 z? Kosztorys inwestorski za 399 z? All Inclusive - wszystko w cenie projektu Bezp?atny e-katalog Projekty domów z kosztorysem w cenie Wycena nieruchomo?ci Blog budowlany Dziennik budowy Pomys? na dom Formalno?ci budowlane Projekt domu Rozmaito?ci Podsumowanie kosztów budowy domu Z8 Planowane prace Poradnik budowlany Zamów projekt i otrzymaj 460-stronicowe Kompendium wiedzy budowlanej GRATIS. Poradnik przeprowadzaj?cy inwestora przez wszystkie etapy budowy domu. Pocz?wszy od zakupu dzia?ki a? po odbiór budynku, a nawet planowanie ogrodu. Dzi?ki tym informacjom ?atwiej b?dzie Ci podj?? decyzj? co do wyboru danego surowca budowlanego oraz materia?u wykończeniowego. Informacje w nim zawarte przybli?? nowe technologie w budownictwie oraz poszerz? spektrum rozwi?zań technologicznych na poszczególnych etapach budowy Sprawd? all inclusive Oferujemy Ci pomoc w realizacji inwestycji na ka?dym jej etapie, a wszystko w cenie projektu. Przeanalizujemy plan miejscowy lub warunki zabudowy obowi?zuj?ce dla Twojej dzia?ki. Skonsultujemy z urbanistami w Twojej gminie zasady zagospodarowania terenu. Sporz?dzimy wst?pny szkic usytuowania domu na Twojej dzia?ce zgodnie z prawem budowlanym. Sporz?dzimy wycen? adaptacji pe?nobran?owej. Sprawd? kosztorys z rabatem 20% Zamów projekt w naszym biurze, a aktualny kosztorys inwestorski kupisz 20% taniej. 499 z? brutto (399 z? z rabatem 20%) dla domu jednorodzinnego o powierzchni u?ytkowej od 100 do 200 m2. 599 z? brutto (479 z? z rabatem 20%) dla domu jednorodzinnego o powierzchni u?ytkowej od 201 do 300 m2. + Gwarancja realizacji w ci?gu 14 dni od otrzymania niezb?dnych materia?ów + Doradztwo w zakresie doboru materia?ów w cenie kosztorysu + Weryfikacja kosztorysów ofertowych firm wykonawczych w cenie kosztorysu Sprawd? adaptacja za 1200 z? Zamów projekt w naszym biurze, a za adaptacj? budynku do dzia?ki zap?acisz tylko 1200 z? Gwarantujemy wykonanie adaptacji za 1200 z? w 7 dni. Zapewniamy konsultacje z architektem adaptuj?cym i harmonogram uzgodnień. Wykonujemy bezp?atn? wycen? adaptacji pe?nobran?owej. ...a pewno?? wykonania us?ugi adaptacji zapewnia umowa wykonawcza. Sprawd? inteligentny dom z rabatem 10% Zamów projekt domu i skorzystaj z 10% rabatu na instalacje systemów inteligentnego domu Zwi?ksz warto?? inwestycji poprzez instalacj? najnowocze?niejszych rozwi?zań domowej automatyki. Je?eli nie chcesz nadwyr??a? swojego bud?etu, skorzystaj z opcji Smart Home Ready! ...zamontuj samo okablowanie ju? na etapie budowy, a unikniesz niepotrzebnych remontów na pó?niejszym etapie Sprawd? Kurs budowy domu na DVD Zamów projekt i otrzymaj kurs "Budowa domu jednorodzinnego" na 4 p?ytach DVD. Poznasz proces budowy Nauczysz si? organizacji pracy Dowiesz si? jak wygl?da poprawnie wykonana konstrukcja Nauczysz si? budowa? w?asnor?cznie Zaoszcz?dzisz czas i pieniadze Sprawd? Czytnik e-booków w prezencie Zamów projekt domu i otrzymaj czytnik GRATIS (oferta wa?na do wyczerpania zapasów). Du?y, sze?ciocalowy wy?wietlacz wykonany w technologii "e-papieru" Dzi?ki temu nie m?czy oczu ani nie powoduje refleksów ?wietlnych. Pobiera niewiele energii i dlatego bateria wytrzymuje nawet miesi?c bez ?adowania. Menu oraz instrukcja obs?ugi w j?zyku polskim. Sprawd? czytnik e-booków kurs budowy na DVD inteligentny dom -10% adaptacja za 1200 z? kosztorys za 399 z? kompendium wiedzy budowlanej all inclusive Gotowe projekty domów Gratisy do zamówienia Bezp?atny e-Katalog "Dom tani w budowie" - blog budowlany kontakt@wybieramprojekt.pl tel.: 71 712 72 22 pn.-nd.: 09:00 - 20:00 Oferujemy ponad 15 000 projektów domów i kompleksowe doradztwo na ka?dym etapie budowy. Sprzeda? projektów domów i kompleksowe doradztwo na ka?dym etapie budowy. Od doboru projektu domu, przez formalno?ci urz?dowe, kosztorysowanie, wybór optymalnej technologii i materia?ów, po wskazówki przydatne w trakcie budowy domu lub na etapie prac wykończeniowych. Oferujemy ponad 15 000 projektów domów podzielonych pomi?dzy kolekcje domów parterowych, parterowych z poddaszem i pi?trowych. Wyodr?bnili?my tak?e szereg kolekcji projektów o charakterystycznych cechach, jak np. du?y salon lub kot?ownia czy wej?cie zaprojektowane od strony po?udniowej, a tak?e w promocyjnych cenach lub ze specjalnymi dodatkami, jak projekty domów z kosztorysem. Ka?dy zakupiony u nas projekt domu wysy?any jest bezp?atnie. Do ka?dego do??czamy szereg gratisów, mi?dzy innymi kurs budowy domu na DVD. Naszym klientom gwarantujemy równie? najni?sze ceny adaptacji projektu do dzia?ki i kosztorysów indywidualnych. Ze wszystkich kosztów jakie poniesiesz jako inwestor, projekt domu nie jest tym najwi?kszym, jest jednak tym który ponie?? nale?y z najwi?ksz? rozwag?, bo w?a?ciwy projekt zdecyduje o skali Twojego sukcesu. Warto ju? teraz skorzysta? z pomocy do?wiadczonych doradców, takich jak my. o powierzchni (w m2) do 100m2 ? od 100 do 200m2 ? ponad 200m2 ? od do Poka? na dzia?k? o szeroko?ci (w m) do 16m ? od 16 do 20m ? ponad 20m ? od do Poka? oferta z kosztorysem?? budynki domy jednorodzinne?? domy w zabudowie bli?niaczej?? domy w zabudowie szeregowej?? domy dwurodzinne?? domy wielorodzinne?? domy letniskowe?? pensjonaty?? gara?e?? altanki?? budynki gospodarcze?? budynki us?ugowe?? budynki rolnicze?? kolekcje lubiane & sprawdzone?? tanie w budowie?? na w?sk? dzia?k??? energooszcz?dne?? z dodatkowym pokojem na parterze?? z du?? kot?owni??? z du?ym salonem?? z wej?ciem od po?udnia?? z tarasem nad gara?em?? z poddaszem do adaptacji?? kondygnacje parterowe?? parterowe z poddaszem?? pi?trowe?? podpiwniczenie bez podpiwniczenia?? z podpiwniczeniem?? gara? bez gara?u?? z gara?em jednostanowiskowym?? z gara?em dwustanowiskowym?? styl w stylu tradycyjnym?? w stylu dworkowym?? w stylu nowoczesnym?? w stylu górskim?? kszta?t dachu z dachem p?askim?? z dachem jednospadowym?? z dachem dwuspadowym?? z dachem wielospadowym?? technologia w technologii drewnianej?? Projekty domów tanich w budowie Prosta konstrukcja, prosty obrys budynku, dach jedno lub dwuspadowy, prosta wi??ba dachowa i ma?a powierzchnia dachu. Projekty domów o tych cechach umo?liwiaj? znaczne obni?enie kosztów budowy domu, jak równie? kosztów jego pó?niejszej eksploatacji. wi?cej... 80,95 m2 Powierzchnia u?ytkowa 21×19,45 m Wymiary dzia?ki Dom przy Przyjemnej 6 bis 2 260 z? 131,33 m2 Powierzchnia u?ytkowa 22,40×19,45 m Wymiary dzia?ki Gracjan 2 490 z? 134,59 m2 Powierzchnia u?ytkowa 25,15×26,35 m Wymiary dzia?ki ARTE 2 2 400 z? 131,5 m2 Powierzchnia u?ytkowa 20,95×19,95 m Wymiary dzia?ki NUGAT 3 2 400 z? Projekty domów na w?sk? dzia?k? Na dzia?kach, których szeroko?? nie przekracza 16m, mo?emy usytuowa? budynek 1,5m od granicy dzia?ki lub w jej granicy. St?d projekty domów na w?sk? dzia?k? musz? posiada? elewacj? frontow? o szeroko?ci nieprzekraczaj?cej 12m. wi?cej... 125,93 m2 Powierzchnia u?ytkowa 13,74×24,40 m Wymiary dzia?ki Z293 2 770 z? 102,49 m2 Powierzchnia u?ytkowa 13,5×25,9 m Wymiary dzia?ki Dom przy Migda?owej 3 2 590 z? 140,0 m2 Powierzchnia u?ytkowa 17,64×25,84 m Wymiary dzia?ki OKTAWIAN 2 982 z? 219,6 m2 Powierzchnia u?ytkowa 17,9×31,3 m Wymiary dzia?ki X 11 4 350 z? Projekty domów parterowych Projekty domów parterowychProjekty domów parterowych zazwyczaj charakteryzuj? si? prostym uk?adem komunikacyjnym i funkcjonalnym, w którym nast?puje podzia? na 2 strefy parteru: cz??? dzienn? (salon, kuchnia, jadalnia, toaleta) oraz stref? sypialnian? (1-3 pokoi z 1-2 ?azienkami), oddzielon? ci?giem komunikacyjnym (hol). wi?cej... 92,70 m2 Powierzchnia u?ytkowa 25,05×17,40 m Wymiary dzia?ki Dom w Luizjanie 3 z gara?em 1 990 z? 113,29 m2 Powierzchnia u?ytkowa 22,05×19,55 m Wymiary dzia?ki Endo 2 400 z? 75,04 m2 Powierzchnia u?ytkowa 20,90×18,40 m Wymiary dzia?ki GAJA 2 2 200 z? 165,36 m2 Powierzchnia u?ytkowa 24,3×29,55 m Wymiary dzia?ki Home Koncept 26 3 100 z? Projekty domów parterowych z poddaszem Projekty domów z poddaszem nie wymagaj? tak du?ej dzia?ki jak domy parterowe, poniewa? maj? mniejsz? powierzchni? fundamentów. Projekty domów parterowych z poddaszem maj? równie? mniejsz? powierzchni? dachu, co znacznie wp?ywa na oszcz?dno?ci w kosztorysie budowlanym. wi?cej... 130 m2 Powierzchnia u?ytkowa 22,95×16,2 m Wymiary dzia?ki Dom przy Alabastrowej 6 2 690 z? 151,6 m2 Powierzchnia u?ytkowa 20,28×20,50 m Wymiary dzia?ki OLIWIA 2 730 z? 162 m2 Powierzchnia u?ytkowa 23×21,9 m Wymiary dzia?ki E-128 3 100 z? 142,12 m2 Powierzchnia u?ytkowa 21,65×18,90 m Wymiary dzia?ki Karmelita Modern 2 550 z? Projekty domów energooszcz?dnych W projektach domów energooszcz?dnych przede wszystkim uwzgl?dnione s? projekty, które posiadaj? prosty obrys bry?y budynku, dach dwuspadowy oraz zaprojektowane s? w odpowiedniej technologii budowy. wi?cej... 149,66 m2 Powierzchnia u?ytkowa 22,60×21,40 m Wymiary dzia?ki E6 G1 ECONOMIC (wersja A) 3 000 z? 171,57 m2 Powierzchnia u?ytkowa 17,05×28 m Wymiary dzia?ki ALWIN 3 000 z? 142 m2 Powierzchnia u?ytkowa 20×16 m Wymiary dzia?ki Bornholm 3 2 800 z? 163,4 m2 Powierzchnia u?ytkowa 24×19 m Wymiary dzia?ki Narvik 2 4 100 z? Projekty domów pi?trowych Domy pi?trowe cechuje wygodny uk?ad funkcjonalny i przestronne, ustawne pomieszczenia. Przypadn? do gustu szczególnie tym inwestorom, którzy zamierzaj? uzyska? maksymaln? powierzchni? u?ytkow? przy stosunkowo ma?ej powierzchni zabudowy. wi?cej... 271,17 m2 Powierzchnia u?ytkowa 26,90×27,10 m Wymiary dzia?ki Nati 7 000 z? 269,44 m2 Powierzchnia u?ytkowa 30,30×25,71 m Wymiary dzia?ki Dom z widokiem 5 400 z? 242,61 m2 Powierzchnia u?ytkowa 26,42×16,72 m Wymiary dzia?ki Oceanic 3 900 z? 163,40 m2 Powierzchnia u?ytkowa 24×23 m Wymiary dzia?ki Narvik 4 500 z? Projekty domów z dachem p?askim Domy z dachem p?askim to propozycja projektów dla tych, którzy planuj? dom w nowoczensej bryle architektonicznej. Taka kompaktowa bry?a, zapewnia ergonomi? przy zachowaniu jak najmniejszych rozmiarów. Projektanci stosuj? tu zazwyczaj ciekawe materia?y wykończeniowe oraz du?e przeszklenia. wi?cej... 116,56 m2 Powierzchnia u?ytkowa 22,04×25,64 m Wymiary dzia?ki Zx100 3 270 z? 131,9 m2 Powierzchnia u?ytkowa 21,86×19,66 m Wymiary dzia?ki Zx115 3 070 z? 177,48 m2 Powierzchnia u?ytkowa 26×25 m Wymiary dzia?ki X 7 4 350 z? 191,2 / 242,5 m2 Powierzchnia u?ytkowa 23,56×26,56 m Wymiary dzia?ki Zx108 3 890 z? Misj? naszej firmy jest niesienie profesjonalnej pomocy w wyborze idealnego projektu domu oraz kompleksowa obs?uga w zakresie inwestycji w dom rodzinny. Z pe?nym zaanga?owaniem dbamy o wybór odpowiedniego projektu wedle konkretnych uwarunkowań dzia?ki, warunków zagospodarowania i indywidualnych wymagań Inwestora. W prowadzeniu sprzeda?y projektów i kompleksowego doradztwa zwi?zanego z budow? domu, kierujemy si? konkretnymi zasadami: Dbamy o klienta z zachowaniem najwy?szej staranno?ci, aby uzyska? pewno?? wyboru idealnego projektu oraz pozwolenia na budow?. Dbamy o jako?? oferowanych produktów i gwarantujemy najni?sz? cen? na rynku. Indywidualnie traktujemy ka?dego klienta. Dbamy o to, aby pomoc by?a profesjonalna i szybka, a jej efektem pe?na satysfakcja klienta. Zapewniamy klientom szeroki pakiet us?ug: wygodny e-katalog z projektami dobranymi do potrzeb klienta, praktyczne gratisy do zamówienia, pomoc w kontakcie z urz?dami, analiza planu miejscowego i warunków zabudowy. Dbamy o atrakcyjno?? oferty, bior?c pod uwag? oczekiwania ka?dego naszego klienta. Nasze wieloletnie do?wiadczenie czyni nas ekspertami w zakresie pomocy w wyborze odpowiedniego projektu domu oraz budowy domów jednorodzinnych. Oferujemy Państwu wszystko w cenie projektu w pakiecie all inclusive (sprawd? ofert?). Biuro "Wybieram Projekt" to pewno?? wyboru idealnego projektu domu oraz gwarancja najlepszej oferty na rynku. Artyku?y Zmiany w Prawie Budowlanym od 2015 – pozwolenie na budow? czy zg?oszenie budowy? Mieszkanie dla M?odych MDM 2014 Problem z w?sk? dzia?k?? Niekoniecznie Projekty domów jednorodzinnych z dachem dwuspadowym Kilka s?ów o domach nowoczesnych Dom parterowy czy z poddaszem? Zmiany w projekcie gotowym Jak dobrze wybra? projekt domu? Aktualno?ci Realizacja projektu domu parterowgo Malibu Inwestycja w dom rodzinny Realizacja projektu domu Walc 6 Dop?aty do domów energooszcz?dnych w latach 2013 - 2018 Realizacja budowy domu wed?ug projektu gotowego W-0225 Jak dobrze wybra? dzia?k? pod budow? domu? Badanie geotechniczne gruntu Czy warto inwestowa? w dzia?k? roln?? O nas Jak zamówi? projekt? Rekomendacje Wspó?praca Kontakt Regulamin Zawarto?? projektu gotowego Zamów kosztorys inwestorski Mapa serwisu Pozwolenie na budow? Jak uzyska? pozwolenie na budow?? Krok po kroku All inclusive - wszystko w cenie projektu! Koniec z pozwoleniem na budow?? - zmiany w Prawie Budowlanym Odmowa wydania pozwolenia na budow? Miejski plan zagospodarowania przestrzennego Co warto wiedzie? o dzia?ce, na której chc? wybudowa? dom? Zmiany w Prawie Budowlanym od 2015 – pozwolenie na budow? czy zg?oszenie budowy? Adaptacja projektu Co to jest adaptacja projektu gotowego? Dokumenty na start – jak przygotowa? si? do adaptacji projektu gotowego? Zmiany w projekcie gotowym W?ska dzia?ka – problem z usytuowaniem domu Szukasz architekta, geodety? S?ownik inwestora Parametry budynku - Powierzchnia u?ytkowa Parametry budynku - Powierzchnia zabudowy Parametry budynku - Powierzchnia ca?kowita Parametry budynku - Wysoko?? Kalenica Koszty budowy domu jednorodzinnego Zamów kosztorys inwestorski Copyright ? 2015 wybieramprojekt.pl

wybieramprojekt.pl Whois

Domain Name: WYBIERAMPROJEKT.PL